Algemene Leden Vergadering 2000
datumZaterdag 15 april 2000
plaatsCafé Flora
Oude Rijksstraatweg 14
3941 BR Doorn
tel. 0343 - 412.252
zaal open10:00 uur
programma
10:00Zaal open
11:00 - 12:30Algemene Leden Vergadering
12:30 - 13:30Pauze
13:30 - 14:00Presentaties leden
14:00 - 16:30(Fireblade) Sjaak Lucassen
16:30Sluiting
aanrijrouteCafé Flora ligt vlakbij de N225. Vanaf de A12 afslag Driebergen pak je de N225 richting Arnhem. Vlakbij Café Doorn zullen we Yamaha vlaggen neerhangen.
Click on picture to enlarge
Klik op het kaartje voor een gedetailleerdere kaart.
Agenda
1.
Opening en mededelingen
2.
Telling van de stemmen
3.
Verslag vorige jaarvergadering
4.
Ingekomen stukken
5.
Algemeen jaarverslag 1999
6.
Begroting 2000
7.
Vaststelling contributie 2001
Pauze
8.
Inbreng/verslag Technische commissie
9.
Inbreng/verslag Evenementencommissie
10.
Inbreng/verslag Redactie
11.
Aftreden/aanstellen bestuursleden
- Aftreden secretaris (Dennis van der Zon)
- Aftreden algemeen bestuurslid met de post PR (Jessica Jansen)
- Herkiesbaar: Petra Wissing voor een 2e periode van 2 jaar
- Aanstellen nieuwe bestuursleden
12.
Aanstellen kascommissie
13.
Rondvraag
14.
Sluiting

Kandidaten voor de vrijgekomen funkties kunnen zich tot 1 april 2000 aanmelden bij het bestuur. Om de continuiteit te waarborgen heeft het bestuur reeds kandidaten gezocht en gevonden en zullen de volgende personen met steun van het zittende bestuur kandidaat worden gesteld:
Jan Willem Wemekamp in de funktie van secretaris
Roel Beuker in de funktie van algemeen bestuurslid met de PR taak

BijzonderhedenIvm de strenge hygiene eisen zijn er helaas geen broodjes kroket meer verkrijgbaar.
Sprekers
Na afloop van de ALV 1999 stond iedereen buiten driftig de vering van zijn Div te testen. Maar ook de dieselmotor van William Hogervorst trok veel belangstelling. Ook dit jaar is het ons gelukt om een spraakmakende spreker te vinden voor het middagprogramma. Als Sjaak Lucassen alias Sjaak Fireblade het heeft over een "rondje rond de kerk" bedoeld hij een rondje rond de aarbol.

Nu is de Honda CBR900RR Fireblade nou niet bepaald de machine waarvan je zou verwachten dat je die machine zou kiezen om daarmee een wereldreis te maken, maar Sjaak had daar andere ideeen over. In 1995 groette hij zijn moeder met de mededeling dat hij even een rondje rond de kerk ging doen om vervolgens aan een 3 jarige reis rond de wereld te gaan beginnen. 160.000 km over wegen die deze naam in de verste verte niet waard zijn.

Over Sjaak Fireblade's belevenissen hebben al diverse artikelen in diverse motorbladen gestaan. Maar er gaat niks boven het aanhoren van deze verhalen uit zijn eigen mond. Tesamen met tientallen dia's denken we dat deze middag zeker een aanrader is.

Last update 19-Apr-2000