Algemene Leden Vergadering 2009
ALV 2009, Drumptse Hof, Tiel

datum Zaterdag 18 April 2009
lokatie Drumptse Hof, Tiel Wijkcentrum Drumptse Hof
De Balije 1
4003 GA TIEL
tel. 0344-611894
GPS: N 51°53.757'   E 5°24.600'
programma
   
10:00 Zaal open
11:00 - 12:30Algemene Leden Vergadering
12:30 - 13:30Pauze
13:30 - 14:30Met de motor naar Rusland (Willem Zilverschoon)
14:30 - 14:45Pauze
14:45 - 16:00Verkeersveiligheid (Charles Smeenk)
16:00 Sluiting
   
vergadering Agenda ALV

1. Opening, mededelingen, agenda
  a) Welkomswoord voorzitter
  b) Mededelingen
  c) Vaststellen agenda
2. Telling van het aantal stemmen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vorige jaarvergadering
5. Financiën
  a) Verslag penningmeester
  b) Verslag kascontrolecommissie
  c) Decharge
  d) Begroting volgend jaar
  e) Vaststellen contributie
6. Jaarverslagen
  a) Secretaris
  b) Evenementen Commissie
  c) Technische Commissie
  d) Overige commissies
7. Bestuursaangelegenheden
  a) Aftreden/aanstellen bestuursleden
  b) Evt. benoemingen ere-leden
  c) Aanstellen kascontrole commissieleden
8. Rondvraag
9. Sluiting

bestuursleden
Bestuursleden worden in principe gekozen voor een periode van 2 jaar. Na een volle periode van 2 jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Voor 2009 ziet het schema er als volgt uit:

Kim Kodde   in bestuur sinds 1997, 12 jaar, herkiesbaar
Jacqueline Helderman  in bestuur sinds 2006, 3 jaar
Martin Helderman   in bestuur sinds 2008, 1 jaar
Yvonne Croes   in bestuur sinds 2005, 4 jaar, aftredend
Emiel Nierop   in bestuur sinds 2004, 5 jaar
Aartje Arbon   in bestuur sinds 2006, 3 jaar, aftredend
Jan de Bruijn   in bestuur sinds 2007, 2 jaar, herkiesbaar

Dit jaar nemen wij afscheid van Yvonne Croes en Aartje Arbon.

Carla Bleijenberg   kandidaat bestuurslid EC
Peter Pilon   kandidaat bestuurslid Redactie

Middag
programma
Het middagprogramma beginnen we met Wilem Zilverschoon die een verslag doet van zijn motorreis naar Rusland. Na de pauze is Charles Smeenk aan de beurt met diverse onderwerpen over verkeersveiligheid. In Diversiteiten 2009/1 heb je hier al uitgebreid over kunnen lezen.
Kledingverkoop Ilona Nierop Vanwege gezinsuitbreiding bij de familie Nierop is er dit jaar tijdens de ALV geen kleding verkoop. Wel kan je kleding vooraf via email bestellen en door Emiel laten meenemen. Het email adres voor het bestellen van kleding is nog steeds kleding@ydcn.nl. Geef wel duidelijk aan dat je het zonder verzendkosten op de ALV komt ophalen.
Lunch De Drumptse Hof verkoopt geen etenswaren.
aanrijroute
Grotere kaart weergeven

Maak zelf je aanrijroute aanrijroute hier naar toe.

Het Weer


deelnemers
001. Kim Kodde
002. Lida van der Kolff
003. Gerdine Kouwer
004. Carla Bleijenberg
005. Jan de Bruijn
006. Thea de Bruijn
007. Alphons Morcus
008. Toine Both
009. Margriet Both
010. Gerard van der Kooij
011. Willem Zilverschoon
012. Rik Nooter
013. Reno Sanders
014. Marc Kitslaar
015. Aartje Arbon
016. Hans van Hertom
017. Martin Helderman
018. Jacqueline Helderman
019. Emiel Nierop
020. Tjisse van der Ploeg
021. Frans de Kruijf
022. Gerrit 't Lam
023. Charles Smeenk
024. Marc Damen
025. Gerard Geurts
026. Dirk Witlam
027. Ruud de Bruyn
028. Linda de Bruyn
029. Nico Brederveld
030. Annemiek Brederveld
031. Eugène van der Meer
032. Yvonne Croes
033. Winfred van Veen
034. Loek van Schie
035. Jan Dalemans
036. Hans Vorrink
037. Leo Smit
038. Riny Roefs
039. Henk Mokkink
040. Wim van Heumen
041. Math Göbbels
042. Willem den Houdijker
043. Marij Strijbos
044. Mario van der Linden
045. Petra van der Meer
046. Eddy van der Meer
047. Ilse van Ogtrop
048. Peter Pilon
049. ---
050. ---
051. ---
052. ---
053. ---
054. ---
055. ---
056. ---
057. ---
058. ---
059. ---
060. ---
verslag Stuur je verslag naar info@ydcn.nl

Last update 19-Apr-2009