Algemene Leden Vergadering 2008
ALV 2008, Drumptse Hof, Tiel

datum Zaterdag 12 April 2008
lokatie Drumptse Hof, Tiel Wijkcentrum Drumptse Hof
De Balije 1
4003 GA TIEL
tel. 0344-611894
GPS: N 51°53.757'   E 5°24.600'
programma
   
10:00 Zaal open
11:00 - 12:30Algemene Leden Vergadering
12:30 - 13:30Pauze
13:30 - 14:15Middagprogramma 1 (AudiSafe®)
14:15 - 14:30Pauze
14:30 - 16:00Middagprogramma 2 (Amerika)
16:00 Sluiting
   
vergadering Agenda ALV

1. Opening, mededelingen, agenda
  a) Welkomswoord voorzitter
  b) Mededelingen
  c) Vaststellen agenda
2. Telling van het aantal stemmen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vorige jaarvergadering
5. Financiën
  a) Verslag penningmeester
  b) Verslag kascontrolecommissie
  c) Decharge
  d) Begroting volgend jaar
  e) Vaststellen contributie
6. Jaarverslagen
  a) Secretaris
  b) Evenementen Commissie
  c) Technische Commissie
  d) Overige commissies
7. Bestuursaangelegenheden
  a) Aftreden/aanstellen bestuursleden
  b) Evt. benoemingen ere-leden
  c) Aanstellen kascontrole commissieleden
8. Rondvraag
9. Sluiting

bestuursleden
Bestuursleden worden in principe gekozen voor een periode van 2 jaar. Na een volle periode van 2 jaar kan iemand zich herkiesbaar stellen voor een volgende periode. Voor 2008 ziet het schema er als volgt uit:

Kim Kodde   in bestuur sinds 1997, 11 jaar
Jacqueline Helderman  in bestuur sinds 2006, 2 jaar, herkiesbaar
Wim Marijs   in bestuur sinds 2002, 6 jaar, aftredend
Yvonne Croes   in bestuur sinds 2005, 3 jaar
Emiel Nierop   in bestuur sinds 2004, 4 jaar, herkiesbaar
Aartje Arbon   in bestuur sinds 2006, 2 jaar, herkiesbaar
Jan de Bruijn   in bestuur sinds 2007, 1 jaar

Dit jaar nemen wij afscheid van Wim Marijs die 6 jaar lang onze financieen heeft beheerd. Hij heeft het te druk gekregen met werk en andere prive zaken en moet keuzes maken om weer wat prive tijd te creeren. Met 3 periodes van 2 jaar gunnen wij hem dat van harte. Het bestuur wil Martin Helderman, lid sinds 1997, voordragen als zijn opvolger. Yvonne Croes zal haar periode van 2 jaar afmaken maar zich niet verkiesbaar stellen in 2009. Voor haar gaan we in 2008 een opvolger zoeken.

Martin Helderman   kandidaat bestuurslid Penningmeester

Middag
programma
Gehoorbescherming: AudiSafe®
AudiSafe® oordoppen Wij adviseren al onze leden om op maat gemaakte oordoppen aan te schaffen en deze ook regelmatig te vervangen. Waarom? Zonder goede gehoorbescherming zal er ongemerkt onherstelbare schade gaan ontstaan aan je gehoor. Doe je dat niet, dan zal je gehoor langzaam maar zeker achteruit gaan. En het vervelende is dat je dat niet direct zal merken, het gaat geleidelijk. Bovendien zal je merken dat het rijden van lange ritten minder vermoeiend is met goede oordoppen.

Vanmiddag hebben we Dick van der Kooij van AudiSafe® (Dimedico) als gast. Hij gaat het belang van goede gehoorbescherming toelichten. En als je al op maat gemaakte oordoppen hebt, dan moeten die regelmatig getest worden op lekkage. Oren veranderen namelijk in de loop der jaren en een lekkende oordop laat alsnog lawaai door en is daardoor minder effectief.

Dimedico link: www.audisafe.nl


Door Amerika met de motor
Harry van der Laan Sommige mensen dromen er alleen maar van, anderen doen het gewoon. 11 weken lang trokken ze met een gehuurde Kawasaki GTR100 door Amerika en Canada. Ze hadden dat natuurlijk liever op een Yamaha Diversion XJ900S gedaan, maar die is in Amerika nooit op de markt geweest. Nu is 11 weken met de motor toeren natuurlijk al een avontuur op zich, maar om die ook nog eens grotendeels in een piepklein tentje door te brengen. Slechts 7 dagen hebben ze zich laten verwennen van de luxe van een hotelkamer. Op de ALV 2008 komen ze het een en ander van hun spannende reis, over de beer die op visite was in de tent van de buren. Foto's kan je alvast bekijken op de website van Harry. Neem er wel even de tijd voor want in 11 weken kan je aardig wat foto's maken. Ach, het is weer eens wat anders dan het YDCN Kampeerweekend.

link: website van Harry

Kledingverkoop Ilona Nierop Op deze dag is er weer de mogelijkheid om clubartikelen aan te schaffen. Het mag duidelijk zijn dat we niet de YDCN Buff gehele voorraad bij ons hebben. Als je plannen hebt kun je soort, maat en kleur alvast doormailen aan kleding@ydcn.nl zodat we die speciaal voor jou meenemen.
Lunch De Drumptse Hof verkoopt geen etenswaren.
aanrijroute
Grotere kaart weergeven

Maak zelf je aanrijroute aanrijroute hier naar toe.

deelnemers
001. Kim Kodde
002. Lida van der Kolff
003. Alphons Morcus
004. Jan de Bruijn
005. Thea de Bruijn
006. Ilona Nierop
007. Emiel Nierop
008. Marc Damen
009. Rik Nooter
010. Dirk Witlam
011. Willem Zilverschoon
012. Aartje Arbon
013. Hans van Heertum
014. Ton Arbon
015. Jan Vaags
016. Marc Kitslaar
017. Martin Helderman
018. Jacqueline Helderman
019. Paul Schot
020. Hans van Hertom
021. Nico Brederveld
022. Annemiek Brederveld
023. Marco Rensink
024. Henriette Rensink
025. Gerard van der Kooij
026. Eugène van der Meer
027. Yvonne Croes
028. Ruud de Bruyn
029. Hans Vorrink
030. Wim Marijs
031. Gerdine Kouwer
032. Marij Strijbos
033. Mario van der Linden
034. Toine Both
035. Margriet Both
036. Tjisse van der Ploeg
037. Frans de Kruijf
038. Henk van den Berg
039. Wim van Heumen
040. Co Haas
041. José Haas
042. Chris Sap
043. Titus Spee
044. Willem den Houdijker
045. Gerard Geurts
046. Peter Pilon
047. Winfred van Veen
048. Johan Driesen
049. Frans Gerrits
050. Harry van der Laan
051. Coty van der Laan
052. ---
053. ---
054. ---
055. ---
056. ---
057. ---
058. ---
059. ---
060. ---
verslag Stuur je verslag naar info@ydcn.nl

Last update 12-Aug-2012