Weer en Wieden toerrit 2002
Frederikshaven(start/finish) en Geertien(pauze)
datum zondag 29 september 2002
start
Café Restaurant "Frederikshaven"
Rijksweg 41
7975 RV Uffelte
tel. 0521-351167
pauze
Café Restaurant "Geertien"
Muggebeet 3
8356 VK Blokzijl
tel. 0527-291245
 

Voor een snellere doorstroming is hier een eenvoudige standaard lunch verkrijgbaar
finish
Café Restaurant "Frederikshaven"
Rijksweg 41
7975 RV Uffelte
tel. 0521-351167
kosten YDCN leden : gratis
Introducé : € 4,00
vertrektijd Tussen 10.00 en 11.00 uur in kleine groepjes
einde rit ± 16.00-17.00 uur
lengte rit 125 km
tanken n.n.b.
aanrijroute
Vanuit Zwolle
A32 Zwolle-Leeuwarden
afslag 4 ri Havelte N371
doorgaande weg over kanaal volgen ri Assen N371
bij Uffelte (=rechtdoor) ri Diever/Assen N371
na ongeveer 1 km ligt het cafe aan je linkerhand
 
Vul je eigen postcode in
klik voor lijst met toerrit afkortingen
bijzonderheden Aan deze route werkten mee: Wybe & Lidy Hof en Chris Koopman
toerrit
beschrijving
De toerritbeschrijving is hier te downloaden in PDF formaat. Om dit bestand te kunnen bekijken en printen heeft u de Adobe Acrobat Reader versie 5.0 of hoger nodig. Deze is te vinden op de website van Adobe. Als u op het gele "Get Acrobat Reader" logo klikt komt u vanzelf bij de juiste pagina.

Toerritbeschrijving in A5 formaat Toerritbeschrijving in A4 formaat GPS MapSource   Weer en Wieden toerrit 2002
deelnemers Onderstaande aanmeldingen op volgorde van aanmelding.
001. Kim Kodde
002. Lida van der Kolff
003. Leon Gerards
004. Trees Gerards
005. Chris Koopman
006. Fred Beerlage
007. Sophie Weeda
008. Dennis van der Zon
009. Iris van der Zon
010. John van de Biggelaar
011. Gaby van de Biggelaar
012. Jaap van der Wal
013. Wiebe Hof
014. Lidy Hof
015. Frits Kraaij
016. Bob Mulder
017. Ineke Mulder
018. Ate Douma
019. Astrid Douma
020. Martin Helderman
021. Jacqueline Helderman
022. Titus Spee
023. Corné Blitterswijk
024. Petra Wissing
025. Eddy van der Meer
026. Wim Hamer
027. Emiel Nierop
028. Piet Huisman
029. Willem Hermans
030. Wietske Hermans
031. Vincent Marcolina
032. ??? Michels
033. Andries Oostdijk
034. Herma Oostdijk
035. Rick Noordanus
036. Rob Pelle
037. Ruud Ruiter
038. Ron Kooi
039. Gerwin Mimpen
040. Pim Houmes
041. Hennie Kamphuis
042. Henk Krom
043. S. Krom
044. Andre Huiskens
045. Ilona Brekelmans
046. Kees Beekers
047. Anja Beekers
048. Hennie IJzerman
049. Kees Scherrenberg
050. Hans van Hertom
051. Maarten Nijman
052. Henk van den Berg
053. Jan van Diesen
054. Corrie van Diesen
055. Gerard Hirdes
056. Rianne Hirdes
057. Olaf de Vette
058. Klaas Spijk
059. Maya Spijk
060. Quido Evers
061. Carla Bleijenberg
062. Bert Dekens
063. O. Trenning
064. Tjisse van der Ploeg
065. Wim Eliens
066. Winfred van Veen
067. Jan Bruins
068. Ingrid Bruins
069. Arjan Slot
070. Jolanda Wolters
071. Harry Maathuis
072. Gerard van Poppel
073. Bertil Franzon
074. Kerstin Franzon
075. Marc de Cock (B)
076. Mireille Decoutere (B)
077. Martijn Verschoor
078. Gerard Geurts
079. Henk Frederiksen
080. Rinus van Dijke
081. Margriet van Dijke
082. Ruby van Assendelft
083. Ton Lambregts
084. Ane Dijkstra
085. Peter Mulder
086. Inge Kroeze
087. Hans Dijkhuis
088. Hilly Dijkhuis
089. Rens Bolkenstein
090. Leroy Bolkenstein
091. Janneke Hielkema
092. Esther Weiberg
093. Jan Weijdert
094. Dirk Witlam
095. Marijke Witlam
096. Johan van Kampen
097. Adrie Meeuwissen
098. R. Wannet
099. Paul Veerkamp
100. Henk Benda
101. J.M. Benda
102. Jan Liedinga
103. Oscar Paalman
104. Willem den Houdekker
105. Frank Dekkers
106. Miranda Daals
107. Theo Schrama
108. Okko Vos
109. Cindy van Essen
110. ---
111. ---
verslag Stuur je verslag naar info@ydcn.nl
Weer en Wieden toerrit 2002
Wieden
en
Weerribben
Twee schitterende natuurgebieden liggen in de onmiddellijke omgeving van Blokzijl. Noordelijk 'De Weerribben' (Nationaal Park) en zuidelijk 'De Wieden'. Aan het begin van onze jaartelling was het gebied een moerasdelta. Rivieren als de IJSSEL, Linde, Drenthse Aa, vonden in het lage land hun weg naar open water (Flevo, Almare en later Zuiderzee). Door de vele overstromingen, afgewisseld met perioden van rijke plantengroei, vormden zich veenlagen; soms wel tot twee meter dikte. Toen de Hollandse bossen opgestookt waren in de open haarden en fornuizen, of waren aangewend als timmer en geriefhout, begon men ook rond Blokzijl met de vervening. Zeg maar turfwinning. Nodig, want alternatieven als steenkool, aardolie en aardgas kende men niet.

Tijdens het afgraven van het laagveen ontstond, noordelijk, een landschap van 'Weren' (water, trekgaten) en 'Ribben'. Ribben zijn smalle legakkers waarop men de turf te drogen legde en die later gebruikt werden voor kleinschalige veeteelt. In het Wieden-gebied, waar men al veel vroeger verveende, hield men zich niet aan afspraken over 'Ribben'. Gevolg: bij de overstromingen van 1776 en 1825 spoelde het land tussen de trekgaten weg. En zo ontstond het merengebied. De Beulaker-, Belter-, Boven- en andere Wieden.Ze sloten aan op enkele meren die al in de ijstijd onstaan zijn. Zoals het Gieterse- en Duinigermeer. 'Wiede' staat dus voor een meer, dat door mensenwerk is ontstaan.

Aan het begin van deze eeuw was de veen-voorraad praktisch uitgeput. Bovendien kwamen er brandstof-alternatieven. De bevolking schakelde over op de visvangst. Daarnaast had men wat vee en zorgde men voor groente en fruit voor eigen gebruik. De belangrijkste bron van inkomsten werd al gauw de rietteelt. De natuur zorgde voor 'verlanding' van het open water en riet gedijt uitstekend, zolang de verlanding niet te ver doorzet. Nu ziet men op veel oude rietlanden het moerasbos opschieten. De flora, in het water, op drijftillen en kraggen, op de blauwgraslanden en in de moerasbossen is ongekend. Dat zelfde geldt voor de vogels die men hier aantreft. Purperreigers, roerdompen, kiekendieven, karekieten en talloze water- en zangvogels bevolken de groene jungle.

Last update 12-Aug-2012