Evenementen kalender 2010
Aanmelden evenementen 2011
   
Follow YDCN on Twitter   

  De Yamaha Diversion Club Nederland (YDCN) is een Nederlandse club voor liefhebbers en eigenaren van Yamaha Diversion motoren. De club is opgericht in 1994 en telde begin 2002 meer dan 700 leden. De Diversion is een motorfiets voor iedereen. Dat zie je ook terug in onze leden, man en vrouw (15%), jong en oud, arm en rijk. We zijn een landelijke vereniging en onze evenementen vinden ook overal in Nederland plaats.

Evenementen
Per jaar hebben we een vast programma dat begint met de NieuwJaars Instuif. Tot de 1e toerrit op 2e paasdag hebben we 2 Regio Café's en staan we tussendoor nog op de Motorbeurs in Utrecht. Een motor is om op te rijden en dat doen we ook door het organiseren van minimaal 6 binnenlandse toerritten en twee lange weekenden. Het binnenland weekend vindt altijd plaats tijdens Hemelvaart en het buitenland weekend is in de 2e week van september. Na de laatste rit gaan we weer verder met Regio Café's met tussendoor nog een aanwezigheid op de MotoRAI.

Techniek
Aan techniek besteden we ook de nodige aandacht. Per jaar organiseren we twee Sleutelavonden bij motordealers, een in het voorjaar en een in het najaar. Zelfsleutelen kan ook bij onze FDK zelfsleutelmiddagen. Daarnaast organiseren diverse specials zoals een zijspandag, een draadloze intercom testdag, een Dynojetdag, bezoeken aan TopSkin, BSM, TechnoFlex etc.

Veiligheid
Veilig motorrijden vinden we heel belangrijk. Omdat niet iedereen even gemakkelijk een voorgezette rijopleiding zelf boekt proberen we elk jaar een voortgezette rijopleiding in clubverband te organiseren.

Clubnieuws
Clubleden ontvangen 4x per jaar ons clubblad Diversiteiten. Leden met toegang tot internet krijgen daarnaast nog aantal keer per jaar een YDCN Internet Nieuwsbrief met de allerlaatste nieuwtjes.

Website
Internet biedt mogelijkheden die niet te bieden zijn via gedrukte media. Zo vind je na afloop van een evenement een uitgebreide foto reportage op de YDCN website. De website van de YDCN is omvangrijk en wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt. Vrijwel alle zaken waarvoor vroeger telefoon en papieren post voor gebruikt werd kan tegenwoordig via de website of email geregeld worden. De website is zowel voor leden als niet-leden. Een aantal gedeelten van de website is in het engels om de website ook voor buitenlandse Diversion bezitters interessant te maken. Naast de website hebben we nog 2 mailinglisten draaien, een Nederlandstalige en een Engelstalige. De website wordt onderhouden door Kim Kodde, ook de voorzitter van de YDCN.

 
  The Yamaha Diversion Club Nederland (YDCN) is a Dutch motorcycle club for lovers and owners of Yamaha Diversion motorcycles. The club is founded in 1994 and has over 700 members begin 2002. The Diversion is a motorcycle for everyone. That's good to see within our members, man and woman (15%), young and old, poor and rich. We are a national club and all our events take place all over the Netherlands.  
 

Events
We have a fixed event schedule per year that starts with a NewYears Party. Till the first tourride on 2nd Eastern day we have 2 Regional Café's and in between we are with a stand on the traditional motorcycle exhibition in Utrecht. A bike is made for riding and ofcourse we do that by organizing 6 tourrides within the Netherlands and two long weekends. The Dutch weekend is always during the Ascensionday weekend, the foreign weekend in the first week of september. After the last tourride we continue with our Regional Café's and are we present on the motorcycle exhibition MotoRAI.

Technique
We spent the necessary time on technique. Per year we organized two Tooling evenings at Yamaha motordealers, one in spring and one in autumn. Self tooling is also possible on our FDK selftooling middays. Besides that we organize several special events like a sidecarday, whireless intercom testing, a Dynojetday, visits to TopSkin, BSM, TechnoFlex and so on.  

Safety
We think that safe riding a bike is very important. Because not everyone books an advanced motorcycle training as easy for himself we try to organize an advanced motorcycle training as a club every year.

Clubnews
Members receive 4x a year our club magazin Diversiteiten. Members with access to internet also receive the YDCN Internet Newsletter several times per year with the latest news.

Website
Internet offers a lot of possibilities which cannot be offered on printed media. For example, after every YDCN event you can find a large photo report on the YDCN website. The website of the YDCN is extensive and is updated almost daily. Nearly all thinks that had to be done by phone or postage can now be arranged through the website or by email. The website is both for members as for non-members. Some parts of the website that might be interested for foreign Diversion owners are in english. If some interesting parts are not translated, that's mainly due to a lack of time. Besides the website we also maintain two mailinglists, one in the Dutch language and one in the English language. The website is maintained by Kim Kodde, also chairman of the YDCN.

 
Last update 12-Aug-2012