TechMod : RvB Stuurzadels
RvB Steer-risers for Diversion XJ600S/XJ900S
Click on picture to enlargeClick on picture to enlarge
click on picture to enlargeClick on picture to enlargeClick on picture to enlarge

De stuurzadels zorgen er voor dat het stuur 25 mm hoger op de kroonplaat gemonteerd wordt. Hierdoor is de zithouding meer rechtop zodat de polsen minder belast worden.

Het bevestigen gaat zonder noemenswaardige moeite. Voor de XJ600 zijn alle kabels al op lengte en hoeven niet losgehaald te worden. Klusje van ongeveer 15 minuten.

Voor het bevestigen zijn langere bouten nodig (Imbus M8x60 sterkte 12.9).

Specificaties
Geanodiseerd hard aluminium T-633
Imbus M8x60 DIN 912 12.9 Dacromet

Ontwerp en levering
Deze stuurzadels zijn voor zover bekend commercieel niet leverbaar Het idee is afgekeken en voor de Diversion opnieuw ontworpen door een YDCN lid. In eerste instantie zijn twee ontwerpen gemaakt waar bij een ontwerp het stuur niet alleen omhoog maar ook naar achteren wordt geplaatst. Uit testen bleek echter dat dit een soort bakfiets achtig effect tot gevolg heeft waardoor dit 2e ontwerp niet verder is doorgezet.

Alternatieve oplossing
Een andere oplossing om een rechtere zithouding te krijgen is het monteren van een XJ900S stuur op een XJ600S.

Alternatief:
Sw-Motech in Duitsland maakt diverse stuurverhogers. Via het Duits postorder bedrijf Polo zijn deze verhogers wel te bestellen, doch alleen in de maten 30 mm en 50 mm en je moet minimaal € 75,00afnemen. De artikelnummers zijn 50180000980 en 50180000990.
De 25 mm uitvoering is, met dank aan Hans Baars, in Duitsland te bestellen bijMSL-Zweirad, Wevelinghoverstrasse 161, 41334 Nettetal-Lobberich. Dat ligt net over de grens bij Venlo. Kontakt persoon daar is Kai Dederichs. De 25 mm verhogers kosten daar € 35,00 en in het zwart € 39,00.

Installing these steer-riser will result in a steer that is mounted 25mm higher. A higher steer gives a more upright sitting position, resulting in less pressure on your wrists.

Installing goes without much problems. For the XJ600S all cables are on the correct length and there is no need to disconnect them. Aprox. 15 minutes work.

Mounting these higher risers needs longer bolts (Imbus M8x60 strength 12.9)

Specifications
Anodated hard aluminium T-633
Imbus M8x60 DIN 912 12.9 Dacromet

Design and delivery
For as we know these risers aren't sold anywhere. The idea is copied and newly designed for the Diversion by a YDCN member. Two designs were made, of which one where the steer is not only brought 25mm up but also towards the driver. Tests showed that this gives a strange feeling so that designed was not develloped further.
 

Alternative solution
An other solution for getting a more upright sitting position is mounting a XJ900S steer on a XJ600S.

Alternative
Sw-Motech in Germany makes several stear risers. These can be ordered via the German mail order firm Polobut only in 30mm and 50 mm size. Also the minial order amount is € 75,00. The article numbers are 50180000980 and 50180000990.
A 25 mm model can be, thanks to Hans Baars, be ordered in Germany at MSL-Zweirad, Wevelinghoverstrasse 161, 41334 Nettetal-Lobberich. This is just across the border at Venlo. Contact is Kai Dederichs. The 25 mm stear risers costs € 35,00 or € 39,00 for a black one.

Last update 26-Apr-2005